Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ν' Ψαλμός & Πεντηκοστάρια σύντομα (ηχος Β)-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία:Παναγιώτης Νεοχωρίτης-Στυλιανός Φλοίκος.

Αναρτούμε μίαν εισέτι Πατριαρχική ερμηνευτική προσέγγιση τού Ν' Ψαλμού πού ψάλλεται το πρωί τών Κυριακών μετά το Εωθινόν Ευαγγέλιον,καθώς και τα επακολουθούντα Δόξα & Καινυν γνωστά ως Πεντηκοστάρια Ν' σε σύντομο μέλος και στην βασική μελοποίηση τών ανωτέρω από τον Διδάσκαλο Πέτρο. Το μουσικό κείμενο πού ενδεικτικά φαίνεται στο βίντεο είναι από το Ταμείον Ανθολογίας (εκδ.1824)τού Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος,ενός από τα πρώτα εκδοθέντα με τυπογραφικό τρόπο κλασικά βιβλία ψαλτικής, εγκριθέν από την Μεγάλη Εκκλησία. 
Η ερμηνεία ανήκει από δεξιά στον Τοποτηρητή Πρωτοψάλτη τού Π.Πατρ.Ναού κ.Παναγιώτη Νεοχωρίτη και αριστερά στον Α' Δομέστικο κ.Στυλιανό Φλοίκο.
Η Πατριαρχική παράδοση ερμηνείας τού εν λόγω ύμνου κατά το "καταλογάδην" σύστημα και κατά την μουσική οριοθέτηση τού Πέτρου συνεχίζεται.
Χριστός Ανέστη.
ΟΦΕΛΠ

Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Ευφραίνου-Αγάλλου-(αντί Αξιον)-Κυρ.Σαμαρείτιδος-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία:Παναγιώτης Νεοχωρίτης

Την Κυριακή τής Σαμαρείτιδος αντί Αξιον εστίν ψάλλεται ο στίχος της Θ' ωδής τού Πάσχα "Ο Αγγελος εβόα.." και ως κύριος ύμνος το Θτκίον εκ τής Θ' ωδής "Ευφραίνου Αγάλλου".  Αναρτούμε σήμερα την ηχογράφηση τού ανωτέρω ύμνου  "Συμφώνως Παρθένε",όπως εψάλη την Κυριακή τής Σαμαρείτιδος σήμερα 29/5/2016 στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό,από τον Τοποτηρητή Πρωτοψάλτη κ.Παναγιώτη Νεοχωρίτη.
Χριστός Ανέστη-Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Συμφώνως Παρθένε (αντί Αξιον)-Κυρ.Παραλύτου-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία:Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Την Κυριακή τού Παραλύτου αντί Αξιον εστίν ψάλλεται ο στίχος της Θ' ωδής τού Πάσχα "Ο Αγγελος εβόα.." και ως κύριος ύμνος το Θτκίον εκ τής Θ' ωδής "Συμφώνως Παρθένε..".Την δε Κυριακή τής Σαμαρείτιδος ο αυτός στίχος και ύμνος το "Ευφραίνου αγάλλου..". Αναρτούμε σήμερα ηχογράφηση τού ανωτέρω πρώτου ύμνου "Συμφώνως Παρθένε",όπως εψάλη την Κυριακή τού Παραλύτου προχθές 22/5/2016 στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό,από τον Τοποτηρητή Πρωτοψάλτη κ.Παναγιώτη Νεοχωρίτη.
Η ερμηνεία σχεδόν ταυτίζεται με την μελοποίηση τού Διδασκάλου Πέτρου στον ειρμό τής Θ' ωδής των καταβασιών τού Πάσχα "Φωτίζου-Φωτίζου".Στο βίντεο φαίνεται το μουσικό κέιμενο πού χρησιμοποιήσαμε από το ειρμολόγιο τού Πέτρου εκδ.1825 και απλά αντικαταστήσαμε το πεζό κείμενο τού ύμνου. 
Ως ΟΦΕΛΠ επισημαίνουμε (πάλιν) κάποια στοιχεία:
α)- Περί επιλογής μελών ή "ρεπερτορίου".Το ότι τους ανωτέρω ύμνους τα κλασικά βιβλία (και όταν λέμε κλασικά εννοούμε τα... κλασικά),δεν τους περιλαμβάνουν.Αυτό βέβαια είναι φυσικώτατο, διότι οι παλαιοί γνώριζαν ότι εφ' όσον είναι τροπάρια ωδής κανόνος, "υποτάσσονται" και στο μέλος στον ειρμό της ωδής. Και ο ανωτέρω ερμηνευτής Πρωτοψάλτης, πού ξέρουμε ότι το έψαλλε από στήθους,έπραξε το αυτονόητο. Δηλαδή το έψαλλε όπως ψάλλεται το "φωτίζου-φωτίζου" με ελάχιστες, λόγω άλλου πεζού κειμένου,αλλαγές,ακολουθώντας πρακτικές αιώνων απαράβατες και βασικές εις τον Πατριαρχικόν Ναόν.Και αυτό είναι οφθαλμοφανές.
β)- Περί ερμηνείας και ύφους. Δόξα τώ Θεώ και εμείς εδώ στον ΟΦΕΛΠ και αυτιά ακόμα έχουμε και ανθρώπους με εμπειρία έχουμε και προϊστορία στις αναρτήσεις και απόψεις μας έχουμε και ατέλειωτες ερμηνείες Πατριαρχικών Πρωτοψαλτών έχουμε ακούσει. Δηλώνουμε λοιπόν ευθαρσώς και καθέτως δύο πράγματα.Το πρώτο ότι ο Τοποτηρητής Πρωτοψάλτης κατέχει και είναι συμβατός με το λέγόμενο Πατριαρχικό ύφος (και τονίζουμε το γνήσιο και άνευ χρονικών ορίων πού ανιστόρητα θέτουν μερικοί Πατριαρχικό ύφος) σχεδόν στον ανώτατο βαθμό. Και κάποιες μικροελείψεις προσαρμογής στον χώρο κυρίως θα τις καλύψει τάχιστα.Το δεύτερο ότι σεβόμεθα απολύτως τις επιλογές τών ιθυνόντων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου αφού είναι οι πλέον και οι μόνοι αρμόδιοι να επιλέγουν και να τακτοποιούν τα τού Οίκου τους.Υστερα μάλιστα από την "επέμβαση" τού πλέον ίσως αρμοδίου να βάλλει τα πράγματα στην θέση τους μουσικολογιώτατου  π.Γεωργίου Τσέτση,το βαρυσήμαντο άρθρο τού οποίου κοινοποιήσαμε προ ημερών,πεισθήκαμε πλήρως ότι και γνώση και άποψη και πυγμή και γνώση τής ιστορίας τους έχουν. 
Δηλώνουμε τέλος ότι δεν θα ασχοληθούμε ούτε με τον θόρυβο πού προκαλούν μερικοί "μαχητές" πού φλύαρα γεμίζουν ιστοσελίδες με άνευ ουσίας και πλήρη εμπαθείας κείμενα ούτε με τα μηνύματα πού λαμβάνουμε στο μέηλ μας από κάποιους εκ τού εξωτερικού κυρίως χαμένους στην μετάφραση...
Και επανερχόμενοι στα ωφέλιμα παραθέσαμε το προσαρμοσμένο καταλλήλως μουσικό κείμενο τών δύο ύμνων πού ψάλλονται αντί Αξιον εστίν όπως κατέγραψε ηλεκτρονικά ο παλαιόθεν φίλος και γνώστης όλου τού έργου του Πέτρου κ.Χρήστος Τσακίρογλου τον οποίο ευχαριστούμε.
Κατωτέρω η υπέροχη ερμηνεία τού Τοποτηρητού Πρωτοψάλτου με πλήρη φωνητική διαύγεια. 
Χριστός Ανέστη.Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ


Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Δόξα εσπερίων Κυριακής Παραλύτου-Ανέβη ο Ιησούς-ΠΕΤΡΟΥ Ερμηνεία:Παναγιώτης Μιχαλιτσιάνος.

Αναρτούμε μίαν εισέτι ερμηνεία τού περίφημου Δοξαστικού τών εσπερίων τής Κυριακής τού Παραλύτου "Ανέβη ο Ιησούς...", στην απλή και σεβαστική προς τα συγκλονιστικά λόγια τού ύμνου μελοποίηση τού Διδασκάλου Πέτρου.
Η παρούσα ερμηνευτική προσέγγιση είναι από τον κ.Παναγιώτη Μιχαλιτσιάνο,Α' Δομέστικο τού δεξιού χορού τού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.
Χριστός Ανέστη-Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ
Σημείωση (α) Διαχειριστού ΟΦΕΛΠ Παναγιώτη Τζανάκου:
Ενας ακόμη νέος (και σε ηλικία) φίλος προστέθηκε στους ερμηνευτές του ΟΦΕΛΠ,ο φίλος Παναγ. Μιχαλιτσιάνος.Είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο και έχει ήδη περατώσει τις απαραίτητες σπουδές στην Βυζαντινή μουσική, αφού έχει λάβει πτυχίο και δίπλωμα από το Ωδείο Αθηνών με Δάσκαλό του και επιβλέποντα στις εξετάσεις του τον Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών κ. Απόστολο Παπαδόπουλο,με την εισήγηση τού οποίου εντάχθηκε στον δεξιό χορό τού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών. Επίσης είναι και μέλος τής χορωδίας "Ψαλτικής Διάκονοι" υπό τον κ.Ι.Τσούνη.Συνεχίζει επίσης τις σπουδές του στην Ευρωπαϊκή μουσική διδασκόμενος πιάνο και ανώτερα θεωρητικά.Θα επισημάνω ότι ακολούθησε τον Δάσκαλό του στον Μητροπολιτικό χορό,όπου εκεί υπό την άμεση καθοδήγησή του θα αποκτήσει πέραν των θεωρητικών και τις απαραίτητες πολύτιμες πρακτικές εμπειρίες επί των Αναλογίων. Ψάλλει πολύ προσεκτικά και μετρημένα,με καθαρή άρθρωση και τονισμό. Τον καλωσορίζω και τού εύχομαι να έχει μία λαμπρή Ψαλτική πορεία και κάθε καλό στην ζωή του.
υ.γ-Να επισημάνω κάτι το ιδιαίτερο. Ο,τι κατά την φετεινή Μ.Πέμπτη εσπέρας ο Δάσκαλός του, τού παρεχώρησε και έψαλλε το περίφημο Δόξα των αίνων "Εξέδυσάν με.." όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο τής κρατικής τηλεόρασης   Ε Δ Ω   και αυτό λέει πολλά.
Π.Τζ.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Δόξα & Και νυν Αίνων Κυριακής Παραλύτου-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Μητροπολιτικός_Ι.Ναός Σπάρτης

Αναρτούμε τα σημερινά εις τούς αίνους οριζόμενα εκ τού τυπικού να ψαλλούν ως Δόξα το "Κύριε τον παράλυτον..." και ως Και νυν το "Αναστάσεως ημέρα...", όπως εψάλλησαν σήμερα από το Δοξαστάριο τού Διδασκάλου Πέτρου, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Σπάρτης από τούς Ψάλτες τού Ναού.
Το Δόξα ερμηνεύει ο Πρωτοψάλτης τού Ναού κ.Παναγιώτης Τζανάκος και το Και νυν ο Λαμπαδάριος κ.Ευάγγελος Θεοδώρου. Η ηχογράφηση έγινε εν ώρα ακολουθίας από μέλος τού ΟΦΕΛΠ.
Χριστός Ανέστη. Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Βαρυσήμαντο άρθρο τού Πρωτοπρεσβυτέρου π.Γεωργίου Τσέτση.

Δημοσιεύθηκε άρθρο τού Πρωτοπρεσβυτέρου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου π.Γεωργίου Τσέτση,ενός όχι απλά μουσικολογιώτατου κληρικού, αλλά ενός από τους τελευταίους επιγόνους τής παλαιάς Πατριαρχικής μεγάλης στόφας Ψαλτών και κατηρτιμένων μουσικά κληρικών τής Πατριαρχικής αυλής,προερχομένων από την περίφημη Θεολογική Σχολή τής Χάλκης καί μέλος τής καθ' ύλην αρμοδίας Επιτροπής τού Οικουμενικού Πατριαρχείου,ως φάινεται στην ανωτέρω εικόνα.Αλλά και μόνο το σπουδαίο και ιστορικό μουσικό του έργο μέσω τών ηχογραφήσεών του στη σειρά "Σύμμεικτα" και "Μνημεία" Εκκλησιαστικής μουσικής τού ΚΕΕ (Κέντρου Ερευνών & Εκδόσεων"), αρκεί γιά να αντιμετωπίσουμε αυτό το άρθρο ως την τελική και ενδεδειγμένη απάντηση σε μερικούς πού επιμένουν να αμφισβητούν τα αυτονόητα. 
Το εν λόγω άρθρο δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα Εκκλησιαστικών ειδήσεων "Amen.gr" Ε Δ Ω 
Περισσότερα γιά τον ιδιαίτερα σεβαστό σε όλους τους περί την Ψαλτική ασχολουμένους μπορεί να διαβάσει πάς ενδιαφερόμενος στην εξής ιστοδιεύθυνση τού ΚΕΕ  Ε Δ Ω
Από το κοινοποιούμενο άρθρο απλά μεταφέρουμε εδώ αυτά που αναφέρει αρχή αρχή περί τού Διδασκάλου Πέτρου. Κάτι που ο ΟΦΕΛΠ επικροτεί πλήρως και νοιώθουμε όλοι Διαχειριστές και Συντάκτες ιδιαίτερα ικανοποιημένοι.Γράφει λοιπόν ο σεβαστός π.Γεώργιος:

Το ύφος αυτό (δλδ το Πατριαρχικόν), 

είναι ένας απλός και απέρριτος τρόπος 

τού ψάλλειν,στην εδραίωση τού 

οποίου συνέβαλλε μεγάλως ο Πέτρος 

ο Πελοποννήσιος" 

Του ευχόμαστε μακροημέρευση.
Χριστός Ανέστη.
ΟΦΕΛΠ

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Δοξαστικό "Σε τον αναβαλλόμενον "-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία:Γιάννης Γαβαλάκης.

Αναρτούμε μίαν εισέτι ερμηνεία τού περίφημου Δοξαστικού τών Αποστίχων τού εσπερινού της Κυριακής τών Μυροφόρων και της Αποκαθηλώσεως "Σε τον αναβαλλόμενον το φώς.." στο μέλος τού Διδασκάλου Πέτρου.
Το ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο ένας νέος φίλος και ερμηνευτής τού ΟΦΕΛΠ ο κ.Γαβαλάκης Γιάννης,Λαμπαδάριος τού Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω,όπου δεξιά στον ίδιο ναό ψάλλει πολλά χρόνια ο διαπρεπής Αρχων Μουσικοδιδάσκαλος κυρ Δημοσθένης Παϊκόπουλος, τού οποίου είναι μαθητής πολλά χρόνια.
Η ηχογράφηση έγινε εν ώρα ακολουθίας κατά τον εσπερινό τής Κυριακής των Μυροφόρων προχθες 14-5-2016 και γι αυτό ακούγονται διάφοροι θόρυβοι.
Τον ευχαριστούμε και τού ευχόμαστε λαμπρή ψαλτική καριέρα.
Χριστός Ανέστη.Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ 
Σημείωση Διαχειριστού ΟΦΕΛΠ Παναγ.Τζανάκου:
Αιφνιδιάστηκα όταν πρωτοάκουσα χθες το ανωτέρω Δοξαστικό που μού έστειλε ο φίλος Γιάννης γιά να το φτιάξουμε σε βίντεο και να το αναρτήσουμε, όπως του είχα ζητήσει προ καιρού. Και ο αιφνιδιασμός μου ήταν λίαν ευχάριστος.Τον φίλο Γιάννη τον είχα ακούσει άλλη μία φορά αλλά πολύ λίγο.Μόλις όμως τον ακούσεις προσεκτικά, αμέσως καταλαβαίνεις δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο ότι διαθέτει μία εξαιρετικής ποιότητος φωνή σε όγκο, σε ευστροφία, σε γλυκύτητα και σε ύψη.Το δεύτερο ότι αμέσως σού έρχεται η εικόνα τού Δασκάλου του (γιά χρόνια) κυρ Δημοσθένη Παϊκόπουλου. Εχει στα τόσα χρόνια πού είναι μαθητής του και τα τελευταία 4-5 που είναι Λαμπαδάριός του, αφομοιώσει πλήρως τις αναλύσεις το ΚωνΠολίτικο ύφος του και τα πολύ όμορφα και σπάνια ψαλτικά του χαρίσματα,χωρίς όμως να είναι μίμος του. Πιστεύω ότι δεν έχει ουδείς άλλος πάρει τόσα πολλά και καλά στοιχεία από τον σεβαστό σε όλους μας κυρ Δημοσθένη.Μάλιστα έχω μάθει ότι ο φίλος Γιάννης τον αγαπά και τον σέβεται ιδιαίτερα τον δάσκαλό του και ανα πάσα στιγμή είναι στο πλευρό του.Είμαι σίγουρος ότι το Ψαλτικό μέλλον τού Γιάννη θα είναι λαμπρό γιατί ανήκει στην νεα γενιά ψαλτών πού αντιμετωπίζουν την Ψαλτική τέχνη με σοβαρότητα σεβασμό και αγωνία γιά συνεχή μαθητεία και μόρφωση.Τού το εύχομαι εγκαρδίως. Π.Τζ.

Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Ευλογητάρια Αναστάσιμα αργά- (Ηχος πλ.Α) -ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία:Παν.Νεοχωρίτης-Στυλ.Φλοίκος

Αναρτούμε μίαν ερμηνεία των περίφημων Ευλογηταρίων σε ήχο πλ.Α' (εκ τού ΠΑ) στην μελοποίηση τού Διδασκάλου Πέτρου όπως αυτά περιλαμβάνονται σε όλες τις κλασικές εκδόσεις βιβλίων. Τα εν λόγω ευφρόσυνα Αναστάσιμα Ευλογητάρια έχει κατ' έθος επικρατήσει να ψάλλονται σχεδόν σε όλους τους Ναούς κάτα τον Ορθρον τού Μ.Σαββάτου,μετά από τις Στάσεις των Εγκωμίων.Ομως σε πολλούς Ιερούς Ναούς πλείστοι συνάδελφοι Ψάλτες τα ψάλλουν και κατά τον Ορθρον τών Κυριακών.
Οι Ψάλτες των Αναλογίων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μέχρι σήμερα εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων,τα ψάλλουν πάντοτε.Και είναι τόσο ταιριαστό και ευφρόσυνο το άκουσμα,σε πολύ χαμηλή τονικότητα και με πραεία φωνή "λίαν πρωί"...
Τα ακούμε λοιπόν όπως τα έψαλλαν σήμερα Κυριακή τών Μυροφόρων 15-5-2016, στην Ιερά Μονή Ζωοοδόχου Πηγής Μπαλουκλή Κων/πόλεως όπου μεταβαίνει κάθε χρόνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης,ακολουθώντας έθος παλαιόν,μετ' απάσης τής συνοδείας του,δεξιά ο Τοποτηρητής Πρωτοψάλτης κ.Παναγιώτης Νεοχωρίτης και αριστερά ο Α' Δομέστικος κ.Στυλιανός Φλοίκος.
Το μουσικό κείμενο που φαίνεται στο βίντεο είναι από κλασικό βιβλίο και οι ψάλλοντες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων το ακολουθούν με τις απαραίτητες αναλύσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις. 
Χριστός Ανέστη.Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Κοινωνικον Αντίπασχα "Επαίνει Ιερουσαλήμ...."-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία:Στυλιανός Φλοίκος.

Η ευφρόσυνος Αναστάσιμη διάθεση τών συντακτών και Διαχειριστών τού ΟΦΕΛΠ συνεχίζεται -μετά την χθεσινή γιά το Χερουβικό σε Α ήχο τού Διδασκάλου πού εψάλλει στον Πάνσεπτο Πατρ.Ναό από τον Πρωτοψάλτη κ. Νεοχωρίτη- και στην παρούσα ανάρτηση.Και αυτό γιατί ένα ακόμα από τα βασικά μέλη της Θ.Λειτουργίας πού εψάλλει χθες στο Φανάρι,ήταν σύνθεση τού Διδασκάλου Πέτρου. 
 Αναρτούμε λοιπόν το Κοινωνικόν της μεγάλης Δεσποτικής εορτής τού Αντίπασχα "Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον..." όπως το μελοποίησε σε ήχο Α' ο Διδάσκαλος και όπως το ερμήνευσε ο Α' Δομέστικος τών Πατριαρχικών Αναλογίων πού αυτήν την περίοδο εκτελεί χρέη Λαμπαδαρίου τής Μεγ.Εκκλησίας κ.Στυλιανός Φλοίκος. Και αυτή η ηχογράφηση προέρχεται από Ρ/Φ μετάδοση από Κων/πολη.
Είναι χρέος μας να επισημάνουμε και κάτι άλλο. Ακριβώς στο ίδιο Αναλόγιο σίγουρα θα το ερμήνευσε και ο μελοποιός Πέτρος. Και αυτό νομίζουμε ότι λέει πολλά.
Χριστός Ανέστη.
ΟΦΕΛΠ

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Χερουβικό σύντομο Ηχος Α' (εκ της Α σειράς)-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία:Παναγιώτης Νεοχωρίτης

Με ιδιαίτερη ευφρόσυνη Αναστάσιμη διάθεση όλοι εμείς οι Διαχειριστές και Συντάκτες τού ΟΦΕΛΠ αναρτούμε σήμερα διά μίαν ακόμη φορά στην ιστοσελίδα μας το εν θέματι σύντομο Χερουβικό τού Διδασκάλου Πέτρου. 
Η ευφρόσυνος διάθεση προέρχεται από το ότι το εν λόγω πασίγνωστο και χιλιοψαλμένο από τόσους Ψάλτες όπου γής αιώνες τώρα, μελώδημα τού Διδασκάλου,εψάλλει σήμερα Κυριακή τού Αντίπασχα, εντός τού Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού στην Κων/πολη, από τον νεοτοποθετηθέντα Τοποτηρητή τών Πατριαρχικών Αναλογίων Πρωτοψάλτη κ.Νεοχωρίτη Παναγιώτη.
Θα κλείσουμε την ανάρτηση αυτή με μία μόνο φράση. Επιτέλους τα γνήσια μέλη τών αυθεντικών μελοποιών και πρωταρχικά τού Πέτρου,πού αποτελούσαν τον κύριο κορμό τής Πατριαρχικής Ψαλτικής πραγματικότητας, επανέρχονται στην κοιτίδα τους.
Ευχόμαστε μακροημέρευση και κάθε καλό στον Τοποτηρητή Πρωτοψάλτη και να συνεχίσει αυτό το σπουδαίο και ζωογόνο γιά την σωστή Ψαλτική τέχνη, έργο του.
Χριστός Ανέστη.
ΟΦΕΛΠ