Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Πρόλογοι περί Κοινωνικών Εβδομάδος
α]Πρόλογος ΟΦΕΛΠ
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/10/blog-post_05.html

β]Πρόλογος Κων.Τσάρα
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/10/blog-post_06.html

γ]Γενικός πρόλογος Γρηγορίου Στάθη
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/03/blog-post_28.html

ΔΕΥΤΕΡΑΣ:Ο ποιών τους Αγγέλους....
1.-Γιάννου Νικόλαος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/10/blog-post_10.html
2.-Τζανάκος Παναγιώτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2012/11/blog-post.html

ΤΡΙΤΗΣ=Εις μνημόσυνον αίώνιον....
1.-Δημητρακόπουλος Νικόλαος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/10/blog-post_11.html

ΤΕΤΑΡΤΗΣ=Ποτήριον σωτηρίου....
1.-Συμεωνίδης Χαράλαμπος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/10/blog-post_12.html

ΠΕΜΠΤΗΣ=Εις πάσαν την γήν.....
1.-Αναστασίου Γρηγόριος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/10/blog-post_13.html

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ=Σωτηρίαν ειργάσω....
1.-Μιχαλάκης Γεώργιος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/10/blog-post_14.html
2-Καραμπάσης Δανιήλ
https://www.youtube.com/watch?v=HXgdkW_0lqM

ΣΑΒΒΑΤΟΥ=Μακάριοι ους εξελέξω....
1.-Ζαγκανάς Δημήτριος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/10/blog-post_15.html
2.π.Λαζαρόπουλος Νικόλαος σε ήχο Α-Εξηγ.Αρβανίτη
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/07/2.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου