Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΡΟΥΒΙΚΩΝ

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ-[Σειρά Α]
Εισαγωγικός Πρόλογος:
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/06/blog-post_3739.html

ΔΕΥΤΕΡΑΣ-Ηχος Α'-Δημ.Νεραντζής
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/06/blog-post_27.html
το αυτό σε έτερη ερμηνεία-Δημ.Νεραντζής
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2014/01/blog-post_28.html
Το αυτό-Δοσίθεος Κατουνακιώτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/11/blog-post_30.html
το αυτό-Παναγ.Νεοχωρίτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/05/blog-post_8.html
Το αυτό-Παναγ.Τζανάκος (βίντεο)
https://www.youtube.com/watch?v=x2yyjBhX4NE

ΤΡΙΤΗΣ-Ηχος Βαρύς-Δημ.Ζαγκανάς
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/06/blog-post_28.html
το αυτό-Θεοδ.Χατζηθεοδώρου
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2013/10/blog-post_13.html
Το αυτό-Δοσίθεος Κατουνακιώτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/12/blog-post.html
το αυτό-Γρηγ.Ζάρκος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/10/blog-post.html

ΤΕΤΑΡΤΗΣ-Ηχος Δ (αγια)
Ερμηνεία=Παναγ.Τζανάκος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/06/blog-post_30.html
το αυτό-Μοναχοί Σινά
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2013/09/blog-post_18.html
το αυτό-Θρασ.Στανίτσας
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/02/blog-post_21.html
το αυτό-Θεοδ.Χατζηθεοδώρου
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/10/blog-post.html
Το αυτό-Δοσίθεος Κατουνακιώτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/12/blog-post_2.html
το αυτό-Παναγ.Νεοχωρίτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/04/blog-post_9.html

ΠΕΜΠΤΗΣ-Ηχος πλ.Δ-Εμμ.Γιαννόπουλος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/06/blog-post_4739.html
το αυτό ερμην.Δημ.Ζαγκανάς
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2012/10/blog-post_26.html
Το αυτό-Δοσίθεος Κατουνακιώτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/12/blog-post_3.html

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ηχος πλ.Α-Νικ.Γιάννου
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/07/blog-post.html
το αυτό Νικ.Δημητρακόπουλος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2012/12/blog-post_8.html
Το αυτό-Δοσίθεος Κατουνακιώτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2015/12/blog-post_4.html
το αυτό-Γρηγ.Ζάρκος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/08/blog-post.html
το αυτό-Παναγ.Νεοχωρίτης κ.α
http://lampadariospetros.blogspot.com.tr/2018/05/blog-post.html

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ-[Σειρά Β]
Εισαγωγικός Πρόλογος:
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/09/blog-post_6793.html

ΔΕΥΤΕΡΑΣ-Ηχος Α-Ιω.Αρβανίτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/09/blog-post_19.html

ΤΡΙΤΗΣ-Ηχος βαρύς-Χαρ.Συμεωνίδης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/09/blog-post_20.html

ΤΕΤΑΡΤΗΣ-Ηχος Δ (αγια)-Δημ.Κουμπαρούλης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/09/blog-post_21.html

ΠΕΜΠΤΗΣ-Ηχος πλ.Δ-Χρ.Τσακίρογλου
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/09/blog-post_22.html

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ηχος πλ.Α-Νικ.Παπαδημητρίου
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/09/blog-post_23.html
το αυτό-Ιω.Αρβανίτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2017/01/blog-post_20.html

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Σύντομο -Ηχος Β-Ευαγγ.Σολδάτος (εξήγηση Ι.Αρβανίτης)
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/09/blog-post_30.html
Ετερον Σύντομο-Ηχος Β-Παν.Τζανάκος (εξήγηση Ι.Αρβανίτης)
https://www.youtube.com/watch?v=H3zKoK0GrOs [ερμηνεία]
Σύντομο-Ηχος Γ-Παν.Τζανάκος (εξήγηση Ι.Αρβανίτης)
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2012/08/blog-post_25.html

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΑΡΓΑ ΚΑΤ' ΗΧΟΝ
Ηχος Α'-Ιωάννης Χασανίδης
http://lampadariospetros.blogspot.com/2019/01/blog-post_23.html

Ηχος Γ'-Παναγ.Τζανάκος
https://lampadariospetros.blogspot.com/2019/04/blog-post.html

Ηχος πλ.Α-Παναγ.Τζανάκος
https://www.youtube.com/watch?v=RXFZE9YCApw


Ηχος βαρύς-Αχιλλ.Χαλδαιάκης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2012/06/blog-post_210.html
Ηχος βαρύς-Παναγ.Νεοχωρίτης ΠΠΝ
http://lampadariospetros.blogspot.com.tr/2018/01/blog-post.html

ΥΜΝΟΙ ΑΝΤΙ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ
Μ.ΠΕΜΠΤΗ=Τού Δείπνου σου πλ.Β-π.Θεόδωρος Παπαγιάννης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2014/04/blog-post_28.html
το αυτό-Βάϊος Ντελής
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2014/04/blog-post_17.html
το αυτό-Δανιήλ Καραμπάσης-Ηχος αγια
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟΝ=Σιγησάτω πλ.Α-Ερμηνεία Παν.Τζανάκος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2011/04/blog-post_28.html

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ-Νυν αι Δυνάμεις-[αντι χερουβικού]πλ.Β
Ερμηνεία=Αγγ.Διαμαντόπουλος
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/03/blog-post_31.html
το αυτό-Παναγ.Νεοχωρίτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/04/blog-post_28.html
το αυτό Λεύκιος Δημοσθένους
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2012/03/blog-post_15.html
το αυτό Θεοδ.Χατζηθεοδώρου-Φωκαεύς
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/04/blog-post_74.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου