Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ
Περί τού Μακάριος Ανηρ
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2013/05/blog-post_27.html

Επιλογή στίχων=Βασίλης Γιοβάνογλου
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2013/05/blog-post_21.html

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ-ΣΤΙΧΗΡΑ κατ' ΗΧΟΝ
Α' ήχου=Μητροπολιτικός Ναός Σπάρτης [Παν.Τζανάκος-Ευ.Θεοδώρου]

Β' ήχου=Μητροπολιτικός Ναός Σπάρτης [Παν.Τζανάκος-Ευ.Θεοδώρου]

Γ' ήχου=Μητροπολιτικός Ναός Σπάρτης [Παν.Τζανάκος-Ευ.Θεοδώρου]

Δ' ήχου=Μητροπολιτικός Ναός Σπάρτης [Παν.Τζανάκος-Ευ.Θεοδώρου]

πλ.Α' ήχου=Μητροπολιτικός Ναός Σπάρτης [Παν.Τζανάκος-Ευ.Θεοδώρου]

πλ.Β' ήχου=Μητροπολιτικός Ναός Σπάρτης [Παν.Τζανάκος-Ευ.Θεοδώρου]

Βαρέως ήχου=Μητροπολιτικός Ναός Σπάρτης [Παν.Τζανάκος-Ευ.Θεοδώρου]

πλ.Δ' ήχου=Μητροπολιτικός Ναός Σπάρτης [Παν.Τζανάκος-Ευ.Θεοδώρου]

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΤΟΚΙΑ κατ' ΗΧΟΝ
Μορφολογική εισαγωγή περί Δογματικών Θεοτοκίων

Α' ήχου=π.Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Β' ήχου=Νικόλαος Μπούρης

Γ' ήχου=Νικόλαος Δημητρακόπουλος

Δ' ήχου=Δανιήλ Καραμπάσης

πλ.Α ήχου=Ιωάννης Γαβαλάκης.

πλ.Β' ήχου=Δημήτριος Ζαγγανάς

Βαρέως ήχου=Γεώργιος Προικιός

πλ.Δ' ήχου=Δημήτριος Κουμπαρούλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου