Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Εμμ.Στ.Γιαννόπουλου- Η εξήγηση των παλαιών θέσεων της ψαλτικής-Νέες μαρτυρίες.

Σε αυτήν     Ε Δ Ω   την  ιστοδιεύθυνση αναρτήθηκε μία σπουδαία μελέτη τού φίλου τού ΟΦΕΛΠ καθηγητού τής ψαλτικής τέχνης και Πρωτοψάλτου κ.Μανώλη Γιαννόπουλου.
Είναι λίαν ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Δημοσιεύθηκε στο Α' τεύχος τού Μουσικολογικού περιοδικού τής εταιρείας "Ανατολής το περιήχημα".
Στην εν λόγω μελέτη πού οι αναφορές στον Διδάσκαλο Πέτρο είναι βεβαίως πάμπολλες, παρατίθενται πλούσια στοιχεία περί του εν θέματι αντικειμένου και διαφαίνεται η μεγάλη έρευνα και προσπάθεια του συγγραφέως και η ικανότητά του να προσφέρει στην έρευνα γιά το λίαν ενδιαφέρον αυτό θέμα αλλά και στην παιδεία εν γένει τής ψαλτικής τέχνης.
Εκτενής αναφορά γιά την όλη έκδοση γίνεται και σε ιστοδιεύθυνση  Ε Δ Ω  

Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου