Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Πτυχιακή Εργασία της σπουδάστριας Βυζαντινής Μουσικής Ευαγγελίας Χαλδαιάκη

Επετειακά Μνήμης Πέτρου Λαμπαδαρίου

Στις πτυχιακές  εξετάσεις της Βυζαντινής Μουσικής στο ΟΡΦΕΙΟ Ωδείο φέτος τον Ιούνιο, η Ευαγγελία Χαλδαιάκη εκπόνησε ως θεωρητική εργασία μια μελέτη για τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο.

Ενόψει της εορτής των πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και ως ένδειξη τιμής στο Διδάσκαλο Πέτρο δημοσιεύουμε Ε Δ Ω την παραπάνω μελέτη που ευγενώς παραχώρησε στο ιστολόγιό μας.
Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε συγχαρητήρια για το αριστείο της και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο των σπουδών της.

Βιογραφικό:
Ἡ Εὐαγγελία Χαλδαιάκη γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1991. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Μουσικὸ Σχολεῖο Ἀλίμου τὸ 2009. Εἶναι τελειόφοιτη τοῦ Τμήματος Τουρκικῶν καὶ Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Κατὰ τὰ ἔτη 2011-2013, στὸ πλαίσιο τοῦ Προγράμματος Erasmus, μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ παρακολούθησε μαθήματα στὸ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ἐνῶ ἐπίσης ἐκπόνησε πρακτικὴ ἄσκηση ὡς βιβλιοθηκάριος στὸ İstanbul Üniversitesi. Ἐργάσθηκε ἀκόμη, στὸ πλαίσιο τοῦ Προγράμματος Πρακτικῆς Ἄσκησης τῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Τουρκικῶν καὶ Σύγχρονων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν (ἐπιχειρησιακὸ πρόγραμμα "Εκπαίδευση καὶ διὰ βίου μάθηση"), στὸ Ἐργαστήριο Ἠλεκτρονικῆς Διαχείρισης Ἱστορικῶν Ἀρχείων τοῦ Τμήματος Μεθοδολογίας, Ἱστορίας καὶ Θεωρίας τῆς Ἐπιστήμης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Γνωρίζει τὴν Ἀγγλικὴ (Certificate of Proficiency in English, 
University of Michigan) καὶ τὴν Τουρκικὴ (μεσαῖο ἐπίπεδο) γλῶσσα. 

Ἔχει ἐπιπλέον σπουδάσει βυζαντινή, παραδοσιακὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ μουσική, τόσο κατὰ τὴ φοίτησή της στὸ Μουσικὸ Σχολεῖο Ἀλίμου (παροχὴ πιστοποιητικοῦ παρακολούθησης μαθημάτων μουσικῆς παιδείας: Ἁρμονία, Γραφὴ καθ’ ὑπαγόρευση, Ἑλληνική Μουσική, Ὄργανο Ἐπιλογῆς), ὅσο καὶ σὲ ἄλλες ἰδιωτικὲς σχολές (Ὠδεῖο Ἀθηνῶν, Ὀρφεῖο Ὠδεῖο κ.ἄ.). Τὸ 2014 ἀπέκτησε Πτυχίο Βυζαντινῆς Μουσικῆς μὲ τὸν βαθμὸ «Ἄριστα» ἀπὸ τὸ Ὀρφεῖο Ὠδεῖο Ἀθηνῶν.

 Ἀπὸ τὸ 2013 διδάσκει παραδοσιακὸ τραγοῦδι σὲ ὀμαδικὸ μάθημα, στὸ Μουσεῖο Ἑλληνικῶν Λαϊκῶν Μουσικῶν Ὀργάνων Φοίβου Ἀνωγειανάκη.
Δείγμα τοῦ μαθήματος ἀκούγεται στὸν παρακάτω σύνδεσμο
Καράβι Καραβάκι - Παραδοσιακό Τραγούδι από τη Χίο (διδασκαλία παραδοσιακού τραγουδιού)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου