Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Βίον ανθόσπαρτον.

  Τα μέλη και οι φίλοι του ΟΦΕΛΠ.
  Ευχόμαστε από καρδιάς.
  Σε ένα εκ των βασικών και ιδρυτικών μελών μας και συντάκτη της ιστοσελίδας.
  Τον Ευάγγελο Θεοδώρου.
  Τον Λαμπαδάριον του Μητροπολιτικού Ναού Σπάρτης.
  Νυμφευφθέντα σήμερον με την λίαν αγαπητή μας Αδαμαντίαν Μαστροκυριακάκη
  Εν Κρήτη........

Β ί ο ν   α ν θ ό σ π α ρ τ ο ν

ΟΦΕΛΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου