Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Κοινωνικό Θεοφανείων-ηχος βαρύς-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία: χορωδία cappella Romana Χοράρχης/Μονοφωνάρης:Αχιλλέας Χαλδαιάκης.

ΚΕΡΑΣΜΑ  (3o)  ΟΦΕΛΠ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΔΙΧΡΟΝΑ 


   Αναρτούμε ηχητικά το εν θέματι κοινωνικό των Θεοφανείων, το οποίο έχει μελοποιήσει σε βαρύ διατονικό ήχο, ο Διδάσκαλος Πέτρος και πρόκειται γιά μία σύνθεση σπουδή στην εμπνευσμένη μελοποιϊα.
Η ηχογράφηση προέρχεται από συναυλία Βυζ.Εκκλ.μουσικής με τίτλο Α Βυzantine Cristmas που δόθηκε το Σάββατο 9-1-2010 στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγ.Δημητρίου. Ψάλλει η χορωδία Cappella Romana.Την διδασκαλία και την διεύθυνση της χορωδίας είχε αναλάβει ο δι'αυτόν τον λόγο προσκληθείς Αναπληρωτής Καθηγητής της Βυζ.μουσικολογίας του Τμήματος Μουσ.Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρωτοψάλτης κ.Αχιλλέας Χαλδαιάκης,ο οποίος ακούγεται στα μονοφωνικά σημεία της ερμηνείας.
Την εν λόγω ηχογράφηση ο ίδιος ευγενώς μας προσέφερε.
  Θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
α) Ο κ.Χαλδαιάκης είναι ένθερμος υποστηρικτής και θιασώτης του έργου του Πέτρου.Και βέβαια έχει προχωρήσει σε βάθος την έρευνά του,περί της εν γένει μελοποιϊας του Πέτρου και κάποια στιγμή θα ανακοινώσει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα,εν πολλοίς άγνωστα και ανέκδοτα.Και είμαστε σίγουροι ότι θα μας εκπλήξει.Γιατί είναι από τους πλέον διαπρεπείς ερευνητές και Δασκάλους της ψαλτικής επιστήμης και τέχνης,με ευρύτατη μόρφωση και καλλιτεχνικές ευαισθησίες.
β) Στην συγκεκριμένη ηχογράφηση παρατηρούμε τα εξής βασικά σημεία:
-Την εναλλαγή χορού-μονοφωνάρη,ως κατ' αντιφωνία περίπου,σε καταλλήλως επιλεγμένα και έχοντα σημασία σημεία.
-Την απόδοση σημείων του μέλους με διαφορετική ηχητική δύναμη και μεταχείριση.
-Την μετρημένη και διδακτική εναλλαγή των ισοκρατημάτων,με ιδιαίτερα δύσκολες και "επικίνδυνες" ως προς την τονικότητα αλλαγές σε μερικά σημεία.
-Και τέλος την με πρακτικό και ηχητικό τρόπο διδαχή και κατανόηση της Παλλιλογίας. 
Τι είναι Παλλιλογία:Οπως αναφέρει ο Χρύσανθος στο Μέγα Θεωρητικό του σελ.187,παργρ.419 <<Είναι δε Παλλιλογία μεν το να ποιώμεν την ανάβασιν,ή κατάβασιν της μελωδίας διά της αυτής θέσεως.Ούτως ο Πέτρος εν τω κοινωνικώ [....] "Επεφάνη η χάρις του Θεού..." εις ήχον βαρύν,κατά μεν το Επεφάνη μεταχειρίζεται την παλλιλογίαν δίς.Κατά δε το Η σωτήριος, την μεν πρώτην παλλιλογίαν δις.Τας δε δύο εφεξής,πολλάκις>>  
  Μάλιστα γιά να γίνουν περισσότερον κατανοητά μερικά σημεία,ο κ.Χαλδαιάκης,ευγενικά μας παρεχώρησε το ίδιο κείμενο που είχε κατά την συναυλία,επάνω στο οποίο διακρίνονται τα επισημανθέντα από τον ίδιο κατά την διδασκαλία του χορού, σημεία με ιδιαιτερότητες  και βέβαια σε κύκλους τα σημεία της "Παλλιλογίας".
Ευχαριστούμε θερμότατα τον κ.Καθηγητή και τα μέλη της χορωδίας.
ΟΦΕΛΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου