Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Ιδιόμελον απόστ.(β) "Λησταίς περιπεσών"-ΠΕΤΡΟΥ (ερμ.Δ.Καραμπάσης)

 
Ἕτερον Ἰδιόμελον Ποίημα Στεφάνου
Ἦχος πλ. β'
Λῃσταῖς λογισμοῖς, περιπεσὼν ὁ Ἀδάμ, ἐκλάπη τὸν νοῦν, τραυματισθεὶς τὴν ψυχήν, καὶ ἔκειτο γυμνὸς ἀντιλήψεως, οὔτε Ἱερεὺς ὁ πρὸ τοῦ νόμου προσέσχεν αὐτῷ, οὔτε Λευΐτης μετὰ νόμον ἐπεῖδεν αὐτόν, εἰμὴ σὺ ὁ παραγενόμενος Θεός, οὐκ ἐκ Σαμαρείας, ἀλλ' ἐκ τῆς Θεοτόκου, Κύριε δόξα σοι.


  -Στον σημερινό Ε' κατά σειράν κατανυκτικό εσπερινό, υφίστανται δύο ιδιόμελα απόστιχα,τα οποία οι παλαιοί μελοποιοί έχουν μελοποιήσει σε αργό μέλος.Είναι τα "Ο τον αμπελώνα"σε ήχο βαρύ εκ του ΓΑ και το "Λησταίς περιπεσών"σε ήχο πλ.του Β'.
  -Παρουσιάζουμε εδώ τώρα το β'.
  -Είναι μελοποιημένο τόσο από τον Πρωτοψάλτη Ιάκωβο όσο και από τον Λαμπαδάριο Πέτρο,με ιδιαίτερα προσεγμένη μελική χρήση των ιδιωμάτων του πλ.του Β' ήχου.Και αυτό γιά την καλύτερη δυνατή επένδυση των νοημάτων του ύμνου με μουσική, επειδή είναι ποίημα απόλυτης συντριβής, τραυματισμού της ψυχής και μετανοίας.
  -Η μελοποίηση του Διδασκάλου Πέτρου σε αυτό το ιδιόμελο,αποτελεί μία απόλυτη διδαχή μελοποιίας στον πλ.του Β' ήχο,με ιδιαιτερότητες σε μεταπτώσεις στις διφωνίες του μαλακού Β' ήχου και λεπτότατη χρήση όλων των στοιχείων του ήχου.
   -Γενικά έχουμε μία ακόμα σπουδαία μελοποίηση, που παρέχει την δυνατότητα και στον ερμηνευτή και στον ακροατή να κατανοήσουν την αξία των γνήσιων έργων των όντως μεγάλων μελοποιών.
   -Ζητήσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση του Πρωτοψάλτη και φίλου του Ομίλου Δανιήλ Καραμπάση,ο οποίος δέχθηκε και μας την απέστειλε.
Τον ευχαριστούμε.
   -Θα επακολουθήσει και το Α' απόστιχο αργότερα.

Σημείωση: Είμαστε πρόθυμοι γιά ανάρτηση κάθε άλλης ερμηνείας των αθανάτων έργων του Πέτρου.Εχουμε ξαναγράψει ότι δεν "παρελαύνουν "αστέρες",αλλά φίλοι Ιεροψάλτες,με σκοπό την επαναπροσέγγιση αυτών των αριστουργημάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου