Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Ιδιομ.αποστίχων "Ο τον αμπελώνα"-ΠΕΤΡΟΥ (ερμ.Νικ.Δημητρακόπουλος)

Ἰδιόμελον Ἦχος βαρὺς
τὸν ἀμπελῶνα φυτεύσας, καὶ τοὺς ἐργάτας καλέσας, ἐγγὺς ὑπάρχει Σωτήρ, δεῦτε οἱ τῆς Νηστείας ἀγωνισταί, μισθὸν ἀπολαύσωμεν, ὅτι πλούσιος ὑπάρχει, δοτήρ καὶ ἐλεήμων, μικρὸν ἐργασάμενοι, κομισώμεθα, τὸ τῆς ψυχῆς ἔλεος.

   -Παρουσιάζουμε και το [α] ιδιόμελο απόστιχο του Ε' κατά σειράν κατανυκτικού εσπερινού.
   -Είναι σε ήχο βαρύ εκ του ΓΑ.Και εδώ ο Διδάσκαλος μελοποιεί έναν θαυμάσιο ύμνο-ποίημα με μοναδική δεξιοτεχνία.
   -Επειδή ο ύμνος αναφέρεται στον φυτουργό του αμπελώνος Σωτήρα και στους κληθέντες εργάτες αυτού,δίνοντας χείρα βοηθείας και δύναμη σε όλους τους αγωνιστές της νηστείας,που πλέον είναι στην κορύφωσή της,γιά την απόλαυση του ψυχικού μισθού,από τον πλούσιο δοτήρα γιά το έλεος της ψυχής,ο μελοποιός με χρήση όλων των βασικών μελισματικών θέσεων του βαρέως εκ του ΓΑ ήχου του αργού στιχηραρίου με πανηγυρικές και θριαμβικές μουσικές θέσεις,επενδύει κατάλληλα μουσικά τον ύμνο,αποδίδοντας έξοχα τα νοήματα και τον στόχο του.
   -Ενταύθα τον ερμηνεύει επαξίως,σε ζωντανή προχθεσινή ηχογράφηση,ο φίλος και μέλος του Ομίλου, Πρωτοψάλτης του Ι.Ν.Κοιμ.Θτκου Κυπριάδου Νικ.Δημητρακόπουλος,τον οποίο ευχαριστούμε.Του ευχόμαστε λαμπρή ψαλτική σταδιοδρομία,αντάξια του αειμνήστου πατέρα του κυρ Δημήτρη.


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου