Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Ηχητικά από Ακολουθίες στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Κωνσταντινούπολη 2-10-2016

ΚΥΚΛΟΣ:Αναρτήσεις ηχογραφήσεων από Πάνσεπτο Πατρ.Ναό Κ/πόλεως.

Στα πλαίσια τού ανωτέρω κύκλου αναρτούμε την κάτωθι ηχογραφηθείσα (ερασιτεχνικά) τήν Κυριακή 2-10-2016 στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου Κων-πόλεως, Δοξολογία σε ήχο πλ.Β τού Πρωτοψάλτου Γ.Βιολάκη. Ψάλλουν στο δεξιό αναλόγιο ο Τοποτηρητής Πρωτοψάλτης κ.Παναγ.Νεοχωρίτης και στο αριστερό ο Α' Δομέστικος κ.Στυλ.Φλοίκος.
Τα υπόλοιπα ηχογραφηθέντα μέλη ένεκα προβλήματος τού παρόχου αποθήκευσης αρχείων θα συμπληρωθούν μόλις τα λάβουμε εν ευθέτω χρόνω.
Με την ευκαιρία τής νέας δεύτερης κατά σειράν ηχογράφησης αργής Δοξολογίας σε απλή Κυριακή (μετά την προηγούμενη σε Β'ήχο τού Ιακώβου Πρωτοψάλτου πού αναρτήσαμε Ε Δ Ω ), πού εψάλη μέσα στον ΠΠΝ, ευχαρίστως επισημαίνουμε και επικροτούμε αυτήν την πρωτοβουλία τού Τοποτηρητού τής Πρωτοψαλτείας να επαναφέρει ως τακτικά ψαλλόμενα μέλη αυτές τις περίτεχνες μελοποιήσεις και μάλιστα Ψαλτών που υπηρέτησαν και ανάλωσαν τον ψαλτικό βίο τους στα αναλόγια της Μεγάλης Εκκλησίας όπως εν προκειμένω ο Γεώργιος Βιολάκης.Γιατί την Πατριαρχική παράδοση επιλογής μελών (ρεπερτόριο) δεν δικαιούται ουδείς να την οριοθετήση από το 1939 (λόγου χάριν) και δώθε. Και επίσης αυτά τα μέλη εψάλλοντο στον Πατριαρχικό ναό και εξωβελίστηκαν γιά ειδικούς λόγους υπό ειδικές συνθήκες και από συγκεκριμένους ταγούς.Τέλος είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι όπως προκύπτει από Ε Δ Ω ο Παναγιώτατος Πατριάρχης ήταν παρών (εντός τού ιερού βήματος).Και αυτό υποδηλώνει πολλά.
Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου