Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν - (σύντομον ΠΕΤΡΟΥ) & Δύναμις παλαιόν Ερμηνεία:Παν. Νεοχωρίτης - Στυλ.Φλοίκος

Αναρτούμε το ψαλλόμενον αντί Τρισαγίου κατά τας εορτάς τού Σταυρού και την Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως "Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Δέσποτα....", σε ήχο Β' και σε μέλος τού Διδασκάλου Πέτρου, όπως φέρεται στα παλαιά κλασικά βιβλία, καθώς και το Δύναμις το ονομαζόμενον παλαιόν ή αρχαίον, το οποίο είχε φέρει στην γραφή του και μετέγραψαν στην νέα μέθοδο οι Γρηγόριος και Χουρμούζιος.
Τα ανωτέρω ψάλλουν,δεξιά ο Πρωτοψάλτης κ.Παναγιώτης Νεοχωρίτης και αριστερά ο Α' Δομέστικος τών Πατριαρχικών χορών κ.Στυλιανός Φλοίκος. Η ηχογράφηση έγινε από φίλο τού ΟΦΕΛΠ πού βρέθηκε μέσα στον Π.Πατρ.Ναό την Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως 3-4-2016 και ευγενώς μάς παραχώρησε. 
Θα θέλαμε και από την ιστοσελίδα μας να ευχηθούμε στον Πρωτοψάλτη κ.Παναγιώτη Νεοχωρίτη,αφού όπως πληροφορηθήκαμε, από αύριο Σάββατον τού Λαζάρου αναλαμβάνει καθήκοντα τοποτηρητού Πρωτοψάλτου τών Πατριαρχικών αναλογίων, καλή δύναμη και κάθε καλό.
Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου