Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΓ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ
Α και Η ωδές [αργες]=Κων.Πρίγγος-Θρ.Στανίτσας

Καταβασία-Εμεγάλυνας Χριστέ=Παναγ.Τζανάκος

Ειρμοί Α & Θ ωδών κανόνος-Π.Νεοχωρίτης
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/04/blog-post_25.html

Εξαποστειλάριον-Τον νυμφώνα σου=Νικ.Γιάννου

Δόξα-Κυριε ερχόμενος=Ιακωβος Ναυπλιώτης

Δόξα αίνων-Κυριε ερχόμενος=Σεραφείμ Κυρίτσης

Δόξα αποστίχων-Δευτέραν Ευαν=π.Ραφαήλ

  
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ
Καταβασία-Η τον αχώρητον=Παναγ.Τζανάκος

Στιχηρό ιδιόμελο-Εν ταις λαμπρότησι=Σταύρος Μανιάτης

Σιχηρό ιδιόμελο-Ο τη ψυχής ραθυμία=Νικ.Μπούρης

Δόξα αίνων-Του κρύψαντος το τάλαντον=Νικ.Δημητρακόπουλος

Δόξα-Του κρύψαντος=Αντ.Μιχαλιουδάκης

Δόξα αποστίχων-Ιδού σοι το τάλαντον=Ευαγ.Θεοδώρου


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Καταβασία-ψυχαίς καθαραίς=Παναγ.Τζανάκος[2013]

Η και Θ ωδές=Ευαγ.Θεοδώρου-Παναγ.Τζανάκος[2012]

Πασαπνοάριο-Αίνοι-1957 Πατριαρχείο Κων/πόλεως
http://lampadariospetros.blogspot.gr/2016/04/1957.html

Δόξα-Η αμαρτωλός=Δοχειαρίτες
Και νυν-Η βεβυθισμένη=Δημ.Παϊκόπουλος

Δόξα Κυριε η εν πολλαίς[σύντομο]=π.Ραφαήλ Γκουρβελος

Δόξα Κυριε η εν πολλαίς-[αργόν]=Θρ.Στανίτσας

Μορφολογική ανάλυση Δοξαστικού Κασιανης=Γρ.Στάθη


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ιδιόμελο-Συντρέχει λοιπόν=Μητρ.Νικόδημος Βαληνδράς

Δόξα-Ον εκήρυξεν αμνον=Ευστρ.Κουδουνελης
Δόξα-Ο τρόπος σου δολιότητος=Παν.Τζανακος
Και νυν-Μυσταγωγών σου=Βας.Νόνης

Και νυν-Μυσταγωγών σου=Παναγ.Τζανάκος

  
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΪ
Δόξα εσπερινού-Γέννημα εχιδνών=Σερ.Κυρίτσης

Αντι χερουβικού-Του δείπνου σου-π.Θεοδ.Παπαγιάννης

Αντί χερουβικού-Του δείπνου σου=Βάϊος Ντελής


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ
Ειρμός-Προς σε ορθρίζω-Μητρ.Νικόδημος Βαληνδράς

Εξαποστειλάριον Τον ληστήν αυθημερόν=Νικ.Γιάννου

Δόξα Εξέδυσάν με-Και νυν Τον νώτον μου=Θρ.Στανίτσας-Νικ.Δανιηλίδης
  
Δόξα Εξέδυσάν με=Νικ.Μπούρης
Και νυν-Τον νώτον μου=π.Νικ.Λαζαρόπουλος

Απόστιχο-Επί ξύλου βλέπουσα=Κων.Πρίγγος

Δόξα Κυριε αναβαίνοντός σου [σύντομον]=Γρ.Ζάρκος

Κύριε αναβαίνοντός Σου-[αργόν]=Χαρ.Συμεωνίδης

Και νυν Ηδη βάπτεται κάλαμος[σύντομο]=Δ.Νερατζής


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ
Δόξαστικά ωρών-[Σερ.Κυρίτσης-Ευ.Θεοδώρου-Ευστρ.Κουδουνέλης & Απ.Καλπακίδης]

Δόξα εσπερίων-Ω πως η παράνομος=π.Ραφαήλ

Και νυν εσπερίων-Φοβερόν και παράδοξον=Αποστ.Θεοχάρης

Δοξαστικό αποστίχων-Σε τον αναβαλλόμενον=Παναγ.Τζανάκος


ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ
Στιχηρά εσπέρια Σήμερον ο Αδης=π.Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Δόξα εσπερίων-Την σήμερον μυστικώς=Νικ.Γιάννου

αντί χερουβικού-Σιγησάτω=Παναγιώτης Τζανάκος

Κοινωνικο Εξηγέρθη=Γρ.Ζάρκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου