Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Χερουβικά σύντομα της Εβδομάδος(α σειρά)-ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Ερμηνεία:Μοναχός Δοσίθεος Κατουνακιώτης

Γιά τις καθημερινές ακολουθίες της εβδομάδος, κατά τις οποίες όταν δεν υπάρχει Δεσποτική ή Θεομητορική εορτή ή εορτή εορταζομένου Αγίου, οφείλουν οι ψάλτες να ακολουθούν το παλαιό και άγραφο τυπικό,το οποίο επιτάσσει ο ήχος τού Χερουβικού να είναι ίδιος με τον ήχο τού Κοινωνικού κατά τις αρχικές μελοποιήσεις του. Και είναι ανάγκη εδώ να επισημάνουμε ένα αρνητικό φαινόμενο πού παρατηρείται τελευταία σε πολλές ενορίες τής Εκκλησίας της Ελλάδος.Το ό,τι δηλαδή παρά τα καθοριζόμενα από το τυπικό, ψάλλουν σε καθημερινές από ακολουθίες διαφόρων υμνογράφων (ενίοτε μάλιστα και μη εγκριθείσες) γιά διαφόρους μη εορταζόμενους (και μη πανηγυρίζοντες τοπικά) Αγίους, παραλείποντας και την Παρακλητική και τα καθοριζόμενα γιά την όποια ημέρα τής εβδομάδος ως αναφορά Κανόνες, Κοντάκια, Εξαποστειλάρια κλπ κλπ.
Η κανονική σειρά πού πρέπει να ακολουθείται είναι:
1] Δευτέρα -Χερουβικό ήχος Α-Κοινωνικό "Ο ποιών..." ήχος Α'.
2] Τρίτη -Χερουβικό ήχος βαρύς-Κοινωνικό "Εις μνημόσυνον..." ήχος Βαρύς.
3] Τετάρτη -Χερουβικό ήχος αγια-Κοινωνικό "Ποτήριον..." ήχος αγια.
4] Πέμπτη -Χερουβικό ήχος πλ.Δ-Κοινωνικό "Εις πάσαν..." ήχος πλ.Δ.
5] Παρασκευή -Χερουβικό ήχος πλ.Α-Κοινωνικό "Σωτηρίαν..."-ηχος πλ.Α.
6] Σάββατο - Χερουβικό (απόδοση) ήχου Κυριακής-Κοινωνικό "Μακάριοι...-ηχος πλ.Α.
Ο Διδάσκαλος Πέτρος έχει μελοποιήσει σύντομα Χερουβικά γνωστά και ως "της εβδομάδος" σε δύο σειρές, τα οποία μαζί με τα Κοινωνικά "της εβδομάδος" έχουμε παρουσιάσει παλαιότερα από διάφορες ερμηνείες φίλων και μελών τού ΟΦΕΛΠ,αλλά και σε επιπρόσθετες ερμηνείες άλλων Ψαλτών. (όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να τα αναζητούν μέσω τής αντίστοιχης ετικέτας στην ιστοσελίδα μας).
Από την προσεχή Δευτέρα (30-11-2015) ενημερώνουμε τούς φίλους τού ΟΦΕΛΠ ότι θα παρουσιάσουμε τα Χερουβικά της εβδομάδος (α΄σειράς), κατά την παραπάνω τάξη των ήχων, σε ανέκδοτη σπουδαία ερμηνεία τού μακαριστού Μοναχού Δοσίθεου τού Κατουνακιώτου τα οποία μας παραχώρησε μέλος τού ΟΦΕΛΠ, (κληρικός καταγόμενος από την Λακεδαίμονα και εντρυφών στα της Αγιορείτικης παραδόσεως),τον οποίον και ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
ΟΦΕΛΠ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου