Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Δοξολογία αργή ήχος λέγετος-μέλος κυρ Πέτρου του Λαμπαδαρίου ερμηνεία : Γεώργιος Κ. Μιχαλάκης


ΚΥΚΛΟΣ:  ΑΡΓΕΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤ'ΗΧΟΝ-ΠΕΤΡΟΥ
   
  -Στα πλαίσια του ανωτέρω κύκλου,θα παρουσιάσουμε τις αργές Δοξολογίες που έχει μελοποιήσει ο Διδάσκαλος.
  -Ζητήσαμε από τους  φίλους ψάλτες-ερμηνευτές που απεδέχθησαν την πρότασή μας,να μας τις ερμηνεύσουν σχεδόν πλήρεις.Δηλαδή αν όχι όλους τους στίχους, τουλάχιστον τους περισσοτέρους,  αλλά-και κυρίως-τα ασματικά τους,που αποτελούν κομψοτεχνήματα μελοποίησης.
   -Θα αρχίσουμε από την αργή σε ήχο λέγετο,επειδή διανύουμε την εβδομάδα του Β' ήχου και στην σειρά των αργών Δοξολογιών,στα πρώτα εκδοθέντα βιβλία,αλλά και σε παλαιούς κώδικες,κατανέμεται αμέσως μετά την σε Α' ήχο αντίστοιχη.Αρα επέχει (και έτσι συμβαίνει και σε άλλα παλαιά οκτάηχα μαθήματα π.χ Θτκε Παρθένε Μπερικέτη) θέση Β' διατονικού=λγτου ήχου.
    -Την ανωτέρω Δοξολογία,ζητήσαμε, αποδέχθηκε και την ερμηνεύει ο φίλος και ακάματος ερευνητής της Βυζαντινής μουσικής κ.Γ.Κ.Μιχαλάκης.
    -Το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στην ερμηνευτική του προσέγγιση είναι πως την ερμηνεύει αφ'ενός πλήρη και αφ έτέρου το ασματικόν μέλος και παραλλαγή,με δύο ως προς τα διαστήματα εκδοχές,καθώς και πίνακα ανάλυσης των διαστημάτων.
    -Επειδή είναι μεγάλη σε μέγεθος ολόκληρη,θα αναρτηθεί κατά τμήματα σε διαφορετικές αναρτήσεις.
    -Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και του ευχόμαστε υγεία γιά να παρέχει σε όλους ανιδιοτελώς τις γνώσεις του.
ΟΦΕΛΠ
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Θα ήταν παράλειψη να μην επισημανθούν στην ερμηνεία του κ.Μιχαλάκη τρία ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτα στοιχεία.Η ακριβέστατη εκτέλεση των διαστημάτων-όπως τα αντιλαμβάνεται και τα επεξηγεί-η χρονική αγωγή που χρησιμοποιεί και οι αναλύσεις των σημαδόφωνων,με έντονη την ακουστική ομοιότητά του με τον αείμνηστο Δάσκαλό του κυρ Στέλιο Τσολακίδη.

Α' ΜΕΡΟΣ: Οι στίχοι της Δοξολογίας     
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου