Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Δοξα αίνων Κυρ.Ε' Νηστειών-ΠΕΤΡΟΥ (ερμ.Παν.Τζανάκος)

Δόξα... Ἦχος α' Ἰδιόμελον
Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ' ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ, ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια. 

   -Ενας θαυμάσιος ύμνος,βάλσαμο στην ψυχή κάθε ανθρώπου.Ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
  -Και βέβαια μία ακόμη μελοποίηση του Διδασκάλου. Με μεγαλοπρεπή απλότητα.Στα μονοπάτια του στιχηραρικού Α' ήχου.
  -Παραθέτουμε σε σύνδεσμο την ερμηνεία του από τον Πρωτοψάλτη του Ι.Μητρ.Ναού Σπάρτης κ.Παν. Τζανάκο.Είναι από ζωντανή ηχογράφηση του 1999, όταν έψαλλε στην Ευαγγελίστρια Ν.Ερυθραίας.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου