Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Πατριαρχικές εγκύκλιοι περί την Βυζ.μουσική,την Ψαλτική και τους Ιεροψάλτες.

  -Σε συνέχεια της προ πενθημέρου ανάρτησής μας με τίτλο "τα απαραίτητα αυστηρά πλαίσια",αναρτούμε με την παρούσα σε εικόνες δύο Πατριαρχικές εγκυκλίους-απανταχούσες,απέχουσες μεταξύ των χρονικά πέραν των 132 ετών!!!!,αλλά εχούσας κοινόν παρονομαστήν και κοινόν στόχον.Την διαφύλαξη του Πατριαρχικού ύφους εν τω ψάλλειν υπό των Ιεροψαλτών, και εν τω διδάσκειν υπό των διδασκόντων.
  -Ασφαλώς και συντασσόμεθα πλήρως και ευθαρσώς και με τις δύο και νοιώθουμε δικαιωμένοι και εμείς,που ως όμιλος φίλων του έργου ενός εκ των σημαντικωτέρων πυλώνων και του Πατριαρχικού ύφους και τις μελοποιϊας,του Λαμπαδαρίου Πέτρου,πιστεύουμε και εκφράσαμε δημοσίως την άποψη,ότι άνευ κανόνων και αυστηρής εφαρμογής των,η υπόθεση "Ψαλτική Τέχνη" θα χαθεί...αν δεν έχει ήδη χαθεί.
   -Βέβαια τα ανωτέρω πάντα όλα,ισχυουν δι' αυτούς που ενστερνίζονται το Πατριαρχικόν ύφος και τους Πατριαρχικούς-κυρίως- μελοποιούς,στην γνήσια και ανόθευτη μορφή τους.
   -Είναι στο χέρι της Εκκλησίας της Ελλάδος-καθ' ότι έχει κατά καιρούς ενστερνισθεί την Πατριαρχική "γραμμή"-να ενεργήσει.
ΟΦΕΛΠ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα θέλαμε να ξαναεπισημάνουμε πως η παρούσα ιστοσελίδα είναι συγκεκριμένου σκοπού και ΜΟΝΟΝ μουσική.Οι απίθανες εκφρασθείσες γνώμες ότι δήθεν θεοποιούμε τον Πέτρο και άλλα δήθεν είναι το λιγώτερο αστεία.
Και γι αυτό δεν αξίζει να απαντάμε βέβαια σε αυτά σε άλλες ιστοσελίδες. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου